Coaching en Training

Coaching

Coaching is een persoonlijk leer- en veranderingsproces.

U (her)ontdekt en versterkt uw mogelijkheden om te observeren, reflecteren en handelen. U neemt verantwoordelijkheid voor uw eigen keuzes en acties. Er ontstaan nieuwe inzichten. Vervolgens gaat u  experimenteren en een en ander toepassen in de praktijk. Zo ervaart u het effect van een andere aanpak. In een volgende bijeenkomst wordt bekeken hoe (succesvol) dit is verlopen. Dat vergt een actieve en onderzoekende houding.

Coaching ondersteunt u om een brug te slaan van weten naar doen.

U refelecteert op uw denken, voelen, waarden en doen :