Coaching en Training

Individuele coaching

U staat stil bij wat u doet, wat u voelt, wat u denkt, wat u kunt en wat u wilt. Welke waarden zijn belangrijk voor u, welke doelen en resultaten streeft u na?
Coaching ondersteunt u bij het uitbouwen van uw kwaliteiten. Daarnaast leert u uw aandachtspunten (her)kennen en accepteren.
U werkt doelgericht aan ontwikkeling en verbetering. Coaching kan een waardevol vervolg zijn op een groepstraining: zo kunt u verder gaan met uw individuele ontwikkeling en persoonlijke leervragen.
Zodat u zich blijft ontwikkelen en aktief werkt aan uw inzetbaarheid.

onderwerpen en thema' s voor individuele coaching:

stresscoaching
U wilt minder stress ervaren.
 U realiseert zich dat u steeds op dezelfde wijze reageert, terwijl u weet dat het niet effectief is.
Denkpatronen zijn mede verantwoordelijk voor uw gevoel en gedrag.
U krijgt inzicht in hoe u uw stress ontwikkelt en opbouwt. Vervolgens leert u strategieën om uw stress te reduceren.
 U leert dit o.a. met de Rationele Effectiviteits Training (RET).

Coaching kan u helpen bij stressreductie.

 

coaching voor managers
U wilt uw rol en positie als leidinggevende versterken.

U wilt uw effectiviteit vergroten, verschillende stijlen van leidinggeven kennen en kunnen toepassen.

Coaching geeft u de kans om te reflecteren op situaties uit uw werk en op het effect van uw aanpak.

 

coaching bij loopbaanvragen
U (her)oriënteert zich op uw werk en loopbaan. 
U heeft een keuzevraag over uw carrière.

U wilt uw koers uitzetten en in beweging komen.

U wilt een betere energiebalans binnen uw werk.

U zoekt meer balans tussen uw werk- en privéleven.

Door middel van coaching beschouwt u uw loopbaan en krijgt u zicht op hoe u geïnspireerd kunt blijven werken.

 

coaching voor adviseurs
U wilt verschillende adviesrollen kennen en kunnen innemen.

U wilt duidelijk een positie innemen in het krachtenveld, waarin u zich als adviseur bevindt.

Coaching helpt u uw adviesvaardigheden en beïnvloedingsvaardigheden te vergroten.

 

coaching voor professionals
Het is tijd om uw "gereedschapskist te vullen" met andere of nieuwe vaardigheden.

U wilt zich verder ontwikkelen, gebruikmakend van uw kernkwaliteiten.

U start in een nieuwe functie en u wilt uw kans op succes vergroten.

Coaching biedt u een gestructureerde aanpak om uw effectiviteit te vergroten. Op het gebied van persoonlijk leiderschap, assertiviteit, communicatie en samenwerking.