Coaching en Training

Teamcoaching

Collega’s werken samen. Een groep is niet ook vanzelfsprekend een team. En niet elke groep is in staat het hoogst haalbare teamresultaat neer te zetten.

Er is altijd een natuurlijk proces van teamontwikkeling gaande. Een team is een systeem waar dynamieken spelen die niet altijd rechtstreeks waarneembaar zijn. De effecten van die dynamieken zijn merkbaar.
We hebben verschillende individuele kwaliteiten. Hoe kunnen we elkaars kwaliteiten optimaal inzetten voor het teamresultaat?
Natuurlijk hebben de verschillende waarden en verwachtingen van de teamleden ook veel invloed op de samenwerking.
Helaas worden verwachtingen en waarden vaak niet uitgesproken of afgestemd. Dat leidt tot een bepaalde mate van onzekerheid en reserve, zelfs in groepen die zeggen dat ze het belangrijk vinden om als team naar buiten te treden!

Teamcoaching is een gestructureerde manier om aan de ontwikkeling van uw team te werken.

onderwerpen en thema's voor teamcoaching: