Coaching en Training

Training

werkwijze

In mijn trainingen hanteer ik zoveel mogelijk een drietrap:

  1. nulmeting: instapniveau bepalen en leerdoelen vaststellen
  2. experimenteren: niveau verhogen
  3. concreet plan voor toepassing in de praktijk

Wanneer trainingen meerdere dagen duren, verdeel ik losse trainingsdagen over een langere periode.

Door de training meer uit te smeren ontstaat de kans om met de aangeboden stof te gaan experimenteren in de praktijk. Zo wordt het voor de deelnemers 
duidelijk wat al goed gaat, wat nog aandacht en/of verdere oefening behoeft. 
Indien een training ook duidelijk een doel heeft op het gebied van teambuilding, is het adequaat om trainingsdagen op elkaar te laten aansluiten. Dan kan er een avondprogramma worden aangeboden dat tevens aan de sociale aspecten van teambuilding appelleert.

onderwerpen en thema's voor verschillende doelgroepen:

algemeen

 

voor trainers

 

voor managers

 

voor adviseurs

 

voor teams en afdelingen