Coaching en Training

Workshops

Workshops zijn kortdurende, actieve  bijeenkomsten waarop u kennis maakt met een vaardigheid of een stukje theorie.  U snuffelt aan een nieuwe of alternatieve werkwijze.
U krijgt een ervaring aangeboden, een reflectie daarop en eventueel wat theorie.  Daarna bent u in staat om in te schatten of u dieper wilt ingaan op het thema van de workshop. Of u er meer van wilt weten. Of u meer wilt ervaren en leren.

thema’s voor workshops: