Coaching en Training

Coaching

Indiviuele coaching

Indiviuele coaching is een persoonlijk leer- en veranderingsproces.
Ik help u om stil te staan bij wat u doet, voelt, denkt, kunt en wilt. Ik verwacht van u een actieve en onderzoekende houding.

Waarom coaching?
U realiseert zich dat u steeds op dezelfde wijze reageert, terwijl u weet dat het niet effectief is.

Op basis van nieuwe inzichten gaat u experimenteren in de praktijk. In een volgende bijeenkomst oogsten we hoe (succesvol) dit is verlopen. Ik motiveer en steun bij het uitzetten van de koers om uw doelen te behalen.
U (her)ontdekt en versterkt uw mogelijkheden om te handelen en neemt verantwoordelijkheid voor uw eigen keuzes en acties.

Thema’s voor coaching:

Teamcoaching

Teamcoaching is een gestructureerde manier om aan teamontwikkeling te werken. Ik zorg voor werkvormen, opdrachten en ervaringen die ertoe leiden dat de teamleden samen verder komen.

Waarom teamcoaching?
Collega’s werken samen, maar niet elke groep is ook vanzelfsprekend een team. Er is altijd een natuurlijk proces van teamontwikkeling gaande. Bewust of onbewust. Hierbij speelt de dynamiek van de groep een rol. Daarnaast hebben de individuele kwaliteiten en de verschillende verwachtingen van de teamleden veel invloed op de resultaten.

Als we weten wat ieder in huis heeft, kunnen we op weg naar een optimale teamperformance. Daarbij help ik graag.